Seleccionar página

Sarai nos contó su experiencia en Italia hace un tiempo y hoy volvemos a contar con ella, pero esta vez para denunciar la situación que está viviendo desde hace dos años. La Universidad donde cursó sus estudios lleva desde el 2015 dándole largas para hacerle entrega del documento que le permita trabajar de forma legal como terapeuta ocupacional  en otro país.

Hasta donde vamos a llegar si no consigues trabajo en tu país y no te facilitan la documentación para poder buscarte la vida en otro???

Desde aquí te mando mucha fuerza Sarai.

 

Sarai BacelarParece que a Universidade da Coruña (UDC) me está a tomar o pelo.
Levo dende maio-xuño do 2015 chamando para solicitar o SET (Suplemento Europeo ao Título), un documento que me permite traballar legalmente como terapeuta ocupacional en Italia, país onde resido actualmente. Para poder traballar aquí teño dúas opcións: unha é, como dixen previamente, o SET (documento totalmente gratuito e expedido pola universidade onde estudiei), mentres que a outra é realizar a convalidación a través do Ministerio de Saúde italiano, cousa que me sae, máis ou menos, sobre os 1.200€.
Problema: o Real Decreto polo que se establece a expedición do SET foi publicado en xaneiro de 2015 (pódese consultar aquí: https://www.boe.es/…/p…/2015/BOE-A-2015-1158-consolidado.pdf ). Neste decreto establécese que “Una vez superados los estudios conducentes a los títulos oficiales de Grado o Máster y solicitado por el interesado el título, las universidades expedirán junto al mismo el Suplemento Europeo al Título (SET)”. A UNIVERSIDADE!

Chamei ao Ministerio de Educación onde una secretaria díxome amablemente que a estas alturas eu teño todo o dereito a solicitar o SET, e que é obligación da UDC expedilo gratuitamente.
Levo dende fai case dous anos chamando á UDC para pedir información sobre o SET e solicitalo, e sempre me dan a mesma excusa. Esta resposta é de fai catro meses: “informámoslle que a guía que desenvolve a normativa para a expedición do SET de Grao e Mestrado, establecida por el RD 22/2015 foi publicada o pasado mes de outubro de 2015 polo Ministerio de Educación e que esta Universidade expedirá dito documento no momento no que se implemente no seu sistema informático.”

 

Eu, pregúntome, necesítanse de verdade dous anos para implementar isto no seu sistema informático?

 

 

About Maria

Mi nombre es Maria, soy Terapeuta Ocupacional por la Universidad de La Coruña y en la actualidad estoy buscando trabajo. A pesar de que el panorama laboral que vivimos no me da la oportunidad para ejercer un trabajo remunerado, mantengo la ilusión e inquietud por todo lo referente a la Terapia Ocupacional, hecho que me ha empujado a escribir este blog.